dinsdag 6 november 2012

Precies 6 jaar geleden.. Exactly 6 years ago...

Precies zes jaar geleden hebben Gerard Smithuis, Albert Wiggers en ik een boek uitgebracht: "Ramen die Getuigen". In het boek worden alle 43 gebrandschilderde ramen van de Plechelmusbasiliek beschreven. Het zijn ramen van de glazeniers van het atelier van Cuypers, van Mengelberg en van de Oldenzaalse kunstenaar Jan Schoenaker.
Exactly six years ago Gerard Smithuis, Albert Wiggers and I published a boek "Ramen die Getuigen" .In the book all the 43 stained-glass windows of the Plechelmus basilica are described  Those are windows by the Cuypers ateliers, by Mengelberg and by the Oldenzaal artist Jan Schoenaker.

Vandaag hebben we met Jan Schoenaker(89) een bezoek gebracht aan de kapel van de Mariahof omdat dáár pasgeleden de kruisweg van Jan Schoenaker (uit het ziekenhuis) is komen te hangen. Alle ramen van de kapel hebben al gebrandschilderde ramen van Jan Schoenaker.   
Today together with Jan Schoenaker (89) we payed a visit to The chapel of the Mariahof, because they recently placed the Stations of the Cross from the hospital into this chapel. All the chapel stained-glass windows are made by Jan Schoenaker

Op het houtwerk zie je de afbeelding van het raam met het symbool van de evangelist Johannes, de arend. 
The eagle, symbol of the evangelist John, is reflecting on the woodwork near the window.
De zwaluw die de oorzaak van de blindheid van Tobias was... Prachtig detail van het raam erboven. The swallow, the nice detail of the window above
Jozua en Kaleb, de verkenners van het beloofde land, als ze de Jordaan overstekenJoshua and Kaleb, the scouts of the promised land, crossing the river Jordan.